baner
logo

PODSTAWY PRAWNE

Ustawa odziałalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku.

Deklaracja wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej POZ.

Karta Praw Pacjenta.

Zapraszamy!